tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering
 
 



เวอร์เนียร์ Vernier

 • เครื่องมือวัดความยาว โดยมีปากคีบ
 • มีแบบธรรมดา ,เข็ม dial และ ดิจิตอล
 

Please contact
Mr. Worrapol 082-258-6858
sale@tokyoengineering.com



ไมโครมิเตอร์ Micrometer

 • เครื่องมือวัดความยาว โดยมีปากคีบ
 • มีแบบธรรมดา ,เข็ม dial และ ดิจิตอล
 

Please contact
Mr. Worrapol 082-258-6858
sale@tokyoengineering.com



เวอร์เนียร์ Vernier

 • เครื่องมือวัดความยาว โดยมีปากคีบ
 • มีแบบธรรมดา ,เข็ม dial และ ดิจิตอล
 

Please contact
Mr. Worrapol 082-258-6858
sale@tokyoengineering.com



เวอร์เนียร์ Vernier

 • เครื่องมือวัดความยาว โดยมีปากคีบ
 • มีแบบธรรมดา ,เข็ม dial และ ดิจิตอล
 

Please contact
Mr. Worrapol 082-258-6858
sale@tokyoengineering.com



ไฮท์เกจ Height Gage

 • เครื่องมือวัดระยะความสูง
 • มีแบบเข็ม dial และ ดิจิตอล
 

Please contact
Mr. Worrapol 082-258-6858
sale@tokyoengineering.com



แท่น,โต๊ะระดับ Surface Plate

 • แบบ เหล็กหล่อ cast iron
 • แบบหินแกรนิต  Granite
 

Please contact
Mr. Worrapol 082-258-6858
sale@tokyoengineering.com



กลุ่มอื่นๆ

 • เช่น Feeler Gage,Pitch gage,Weld seam gage
 

Please contact
Mr. Worrapol 082-258-6858
sale@tokyoengineering.com